Związane są z naruszeniem struktury logicznej danych, przy czym sam nośnik pozostaje zwykle sprawny fizycznie.

W celu odzyskania danych z nośników uszkodzonych logicznie konieczne jest uzyskanie dostępu do strefy nośnika niedostępnej dla użytkownika, a często również odbudowa struktur logicznych danych.

Skuteczne odzyskiwanie danych z nośników uszkodzonych logicznie – tylko w MiP Data & Forensic.

Pozostałe uszkodzenia logiczne

  • Działanie wirusów
  • Atak hakerski
  • Błędy w oprogramowaniu

Uszkodzenia logiczne powstałe z winy użytkownika 

  • Przypadkowe wykasowanie większej ilości danych niż zamierzano 
  • Sformatowanie nośnika 
  • Przeinstalowanie systemu bez zabezpieczenia danych

Odzyskiwanie danych po usterkach logicznych

Uszkodzenia logiczne nośników elektronicznych mogą wynikać z działań użytkownika, bądź przyczyn od niego niezależnych. Bez względu jednak na powód usterki logicznej, efekt jest zawsze ten sam – brak dostępu do danych. Odzyskiwanie danych z dysku noszącego znamiona uszkodzenia logicznego polega zwykle na użyciu specjalistycznego oprogramowania, a w niektórych przypadkach również na ręcznej odbudowie struktury logicznej danych.

W przypadkach uszkodzeń logicznych wielu użytkowników podejmuje samodzielne próby odzyskiwania danych przy użyciu amatorskiego oprogramowania dostępnego w sieci bezpłatnie, bądź za niewielkie pieniądze. Wydaje im się bowiem, że odzyskiwanie wykasowanych, bądź usuniętych danych nie może być trudne. Bezpłatne programy mają jednak najczęściej szereg ograniczeń i pozwalają np. tylko na podgląd możliwych do odzyskania danych, a nie ich fizyczne przywrócenie, czy też nie pozwalają na zapisanie możliwych do odzyskanych danych. Poza tym samodzielne odzyskiwanie danych przez osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w dziedzinie data recovery prowadzi często do kardynalnych błędów i nadpisania danych. Jeśli dane mają zatem istotną wartość dla ich użytkownika, nie należy próbować ich przywracania w warunkach nielaboratoryjnych.